Angielski przez Skype

W szkole LET’S SPEAK oferujemy kursy on-line z j. angielskiego na różnych poziomach zaawansowania.


Przed rozpoczęciem nauki oferujemy Ci darmową lekcje próbną –KLIKNIJ TUTAJ - na której sprawdzimy Twój poziom zaawansowania i dostosujemy indywidualny plan nauki.


OPRÓCZ TYPOWYCH KURSÓW JĘZYKOWYCH OFERUJEMY RÓWNIEŻ KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO WYJAZDU ZA GRANICĘ ORAZ KONWERSACJE NA ZASADZIE ROZMÓW Z ROŻNYCH DZIEDZIN I TEMATÓW!!

Beginner (A1)


Osoba znająca język na tym poziomie rozumie i potrafi używać prostych zwrotów potocznych używanych na co dzień. Umie np. zrozumieć krótkie, podstawowe pytania, wskazówki i informacje Potrafi prowadzić prostą rozmowę szczególnie, jeśli mówi się do niej wolno i zrozumiale.


Elementary (A1/A2)


Znajomość języka na tym poziomie pozwala posługiwać się większą ilością zwrotów potocznych używanych na co dzień. Osoba na tym poziomie potrafi przedstawić siebie i innych oraz zadawać i odpowiadać na pytania z zakresu życia prywatnego jak np. miejsca, w którym się mieszka, rzeczy, które się posiada oraz ludzi, których się zna.


Pre-intermediate (A2/B1)


Osoba znająca język na tym poziomie rozumie większość wypowiedzi i często używanych wyrażeń związanych z życiem codziennym. Potrafi porozumiewać się w typowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających zazwyczaj prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i często spotykane, jest również w stanie negocjować w prostych rozmowach.


Intermediate (B1/B2)


Osoba znająca język na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków standardowych wypowiedzi, które dotyczą spraw jej znanych oraz typowych zdarzeń zaistniałych w miejscu pracy, szkole, związanych z czasem wolnym itp. Potrafi poradzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w miejscu, gdzie posługuje się danym językiem.


Upper-intermediate (B2)


Osoba obeznana z językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków w złożonych tekstach na tematy konkretne jak i abstrakcyjne, łącznie z zadowalającym rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Na tyle potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, by prowadzić zwykłą rozmowę z inną osobą, dla której dany język jest językiem ojczystym, nie doprowadzając przy tym do znacznych nieporozumień.


Advanced (C1)


Osoba obeznana z językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając zazwyczaj również ukryte, pośrednie znaczenia. Potrafi wypowiadać się płynnie i spontanicznie, bez większego trudu stosując właściwe i bardziej złożone sformułowania. Swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach społecznych towarzyskich, zawodowych czy edukacyjnych.

Przygotowanie do kursów Cambridge:
FCE - First Certificate in English
CAE - Certificate in Advanced English
CPE - Certificate of Proficiency in English
Przygotowujemy również do egzaminów biznesowych (wszystkie poziomy BEC).