FAQ

Najczęściej zadawane pytania

W jakich porach odbywają się zajęcia przez SKYPE?

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 8:00 – 22:00. Po wcześniejszym ustaleniu z lektorem istnieje możliwość odbycia zajęć w sobotę lub niedziele (zależy to od dostępności lektora).

Jak mogę ustalić szczegóły dotyczące grafiku moich zajęc?

Skontaktuj się z Naszym Biurem Obsługi Klienta lub wypełnij formularz zgłoszeniowy – wejdź w zakładkę kontakt.

Czy mogę odwołać zajęcia?

Nie, zajęć nie można odwołać - można je jedynie przełożyć na inny termin ustalony z lektorem. O zmianie terminu zajęć należy poinformować najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia.

Czy lekcje przez SKYPE odbywają się również w trakcie wakacji / ferii ?

Tak, zajęcia można dostosować do wolnego czasu słuchacza – w trakcie wakacji lub ferii mamy dyżurujących lektorów na Skypie, którzy poprowadzą zajęcia w tym czasie.

Czy mogę zmienić lektora w czasie kursu?

Tak, istnieje możliwość zmiany lektora po wcześniejszym zgłoszeniu do Biura Obsługi Klienta.

W jaki sposób dokonuje opłaty za kurs?

Płatności można dokonać za pomocą przelewu – numer konta w zakładce płatności.

Kiedy płacę za kurs?

Opłata dokonywana jest przed rozpoczęciem zajęć z góry za dany miesiąc lub semestr – patrz cennik. Jeśli opłacona lekcja zostanie odwołana należy ja odrobić w uzgodnionym z lektorem terminie do końca następnego miesiąca.

Czy istnieje możliwość otrzymania faktury za lekcje?

Tak, prosimy o przesłanie danych do BOK – patrz zakładka kontakt.

Czy lekcje online odbywają się na podstawie podręcznika?

Przed każdą lekcją lektor wysyła materiały na adres mailowy słuchacza, jednak zalecany jest również podręcznik bazowy, który lektor udostępnia bezpłatnie w formie pdf po ustaleniu poziomu słuchacza oraz jego potrzeb językowych.

Jak długo zajmuje przejście do następnego poziomu np. z B1 do B2?

Zwykle trwa to jeden lub dwa semestry jednak uzależnione jest od indywidualnych predyspozycji językowych słuchacza, systematyczności i dodatkowej pracy poza lekcjami w domu. Nasi lektorzy potrafią jednak świetnie zmotywować do nauki, utrwalają zdobytą wiedzę poprzez regularne quizy, powtórki materiału i dostosowanie tempa nauki do indywidualnego słuchacza.

Czy po kursie otrzymam certyfikat?

Tak, po ukończeniu danego poziomu przeprowadzimy test językowy na podstawie, którego zostanie wystawiony certyfikat.

Dla kogo przeznaczone są lekcje przez Skype?

Kursy językowe online w szkole LET’S SPEAK przeznaczone są głównie dla młodzieży (kursy maturalne przez Skype) oraz osób dorosłych ceniących sobie wygodę i komfort pracy z domu o dowolnej porze (np. konwersacje przez Skype).

Czy w szkole LET’S SPEAK prowadzone sa kursy specjalistyczne?

Tak, prowadzimy kursy z Business English przez Skype jak również język angielski w budownictwie, medyczny czy dla księgowych.

Co zrobić by zapewnić odpowiednią jakość dźwięku podczas lekcji ?

Jakość dźwięku na zajęciach jest bardzo ważna ponieważ wpływa na komfort pracy Twój i Twojego lektora. Skorzystaj z przewodnika „Jak zapewnić dobrą jakość dźwięku”.

Czy mogę prowadzić zajęcia przy użyciu tabletu lub telefonu (smartphone)?

Tak, jednak musisz wziąć pod uwagę, że Twoje urządzenie przenośne nie będzie obsługiwać tablicy multimedialnej, przez co nie będziesz mógł w pełni wykorzystać potencjału zajęć. Pamiętaj też, że na urządzeniu przenośnym musi być zainstalowany program Skype.

Jakie wymagania musi spełniać mój komputer oraz moje łącze internetowe?

Aby uczestniczyć w zajęciach niezbędne jest posiadanie łącza szerokopasmowego oraz słuchawki i komputer spełniający wymagania sprzętowe zapewniające swobodną pracę: Wymagania dla Windows | Wymagania dla Mac | Wymagania dla Linux.

Czy podczas lekcji muszę używać słuchawek?

Nie, ale zdecydowanie zalecamy użycie słuchawek z mikrofonem. Osiągnięta dzięki temu lepsza jakość dźwięku przełoży się na większy komfort pracy podczas zajęć.

Jak mogę zweryfikować jakość dźwięku na swoim komputerze?

Aby sprawdzić jakość dźwięku zadzwoń na „echo123″ używając programu Skype (lub wybierz z listy kontaktów Skype „Rozmowę testową Skype”.) Ta bezpłatna usługa umożliwi Ci nagranie krótkiej wiadomości, którą następnie będziesz mógł odsłuchać.