Hiszpański przez Skype

W szkole LET’S SPEAK oferujemy kursy on-line z j.hiszpańskiego na różnych poziomach zaawansowania.

Przed rozpoczęciem nauki oferujemy Ci darmową lekcje próbną –KLIKNIJ TUTAJ - na której sprawdzimy Twój poziom zaawansowania i dostosujemy indywidualny plan nauki.

OPRÓCZ TYPOWYCH KURSÓW JĘZYKOWYCH OFERUJEMY RÓWNIEŻ KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO WYJAZDU ZA GRANICĘ ORAZ KONWERSACJE NA ZASADZIE ROZMÓW Z ROŻNYCH DZIEDZIN I TEMATÓW!!

Inicial (A1)


Osoba znająca język na tym poziomie rozumie i potrafi używać prostych zwrotów potocznych używanych na co dzień. Umie np. zrozumieć krótkie, podstawowe pytania, wskazówki i informacje oraz wiadomości na automatycznej sekretarce, istotne dla niej informacje czerpane z pisemnych notatek, szyldów informacyjnych i ogłoszeń, stosować i zrozumieć liczby, miary, godziny i ceny, wypełniać proste formularze, w których należy uzupełnić dane osobowe, napisać krótką osobistą notatkę, przedstawić się w rozmowie i odpowiedzieć na proste pytania dotyczące własnej osoby. Potrafi prowadzić prostą rozmowę szczególnie, jeśli mówi się do niej wolno, zrozumiale i bez użycia bardziej nieformalnych zwrotów.


Básico (A2)


Osoba znająca język na tym poziomie rozumie większość wypowiedzi i często używanych wyrażeń związanych z życiem codziennym, jak np. podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, pracy, zakupów). Potrafi porozumiewać się w typowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających zazwyczaj prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i często spotykane, jest również w stanie negocjować w prostych rozmowach. Osoba taka zwykle nie ma problemów z opisywaniem swojego pochodzenia i otoczenia w prosty sposób, a także rozmawianiem o sprawach związanych z najważniejszymi potrzebami codziennymi.


Intermedio (B1)


Osoba znająca język na tym poziomie zwykle rozumie znaczenie głównych wątków standardowych wypowiedzi, które dotyczą spraw jej znanych oraz typowych zdarzeń zaistniałych w miejscu pracy, szkole, związanych z czasem wolnym itp. Potrafi poradzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w miejscu, gdzie posługuje się danym językiem. Potrafi tworzyć proste wypowiedzi na znane lub interesujące jej tematy. Potrafi opisywać swoje doświadczenia, wydarzenia, marzenia i nadzieje oraz wyjaśniać swoje opinie i plany.


Avanzado (B2)


Osoba obeznana z językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków w złożonych tekstach na tematy konkretne jak i abstrakcyjne, łącznie z zadowalającym rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Na tyle potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, by prowadzić zwykłą rozmowę z inną osobą, dla której dany język jest językiem ojczystym, nie doprowadzając przy tym do znacznych nieporozumień. Potrafi formułować wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać i argumentować swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, np. przedstawiać wady i zalety rożnych rozwiązań. Zna też pewien zakres co bardziej potocznego słownictwa używanego na co dzień.


Superior (C1)


Osoba obeznana z językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając zazwyczaj również ukryte, pośrednie znaczenia. Potrafi wypowiadać się płynnie i spontanicznie, bez większego trudu stosując właściwe i bardziej złożone sformułowania. Swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach społecznych towarzyskich, zawodowych czy edukacyjnych. Potrafi formułować poprawnie zbudowane i szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, właściwie posługując się regułami organizacji sprawnych wypowiedzi. Opanowała również większość najważniejszych idiomów charakterystycznych dla danego języka.