Rosyjski przez Skype

W szkole LET’S SPEAK oferujemy kursy on-line z j.rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania.

Przed rozpoczęciem nauki oferujemy Ci darmową lekcje próbną –KLIKNIJ TUTAJ - na której sprawdzimy Twój poziom zaawansowania i dostosujemy indywidualny plan nauki.

OPRÓCZ TYPOWYCH KURSÓW JĘZYKOWYCH OFERUJEMY RÓWNIEŻ KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO WYJAZDU ZA GRANICĘ ORAZ KONWERSACJE NA ZASADZIE ROZMÓW Z ROŻNYCH DZIEDZIN I TEMATÓW!!

ELEMENTARNY (TEU, A1)


Osiągnięcie danego poziomu opanowania języka rosyjskiego pozwala obcokrajowcowi zaspokajać elementarne potrzeby komunikatywne w kontaktach z nosicielem języka w minimalnym zakresie sytuacji, ograniczając się przy tym do minimalnego zasobu środków językowych.


BAZOWY (TBU, A2)


Osiągnięcie danego poziomu opanowania języka rosyjskiego pozwala kandydatowi zaspokajać najbardziej niezbędne potrzeby komunikatywne w określonych sytuacjach życia codziennego w kontaktach z nosicielami języka. Poziom bazowy zapewnia także minimalną bazę konieczną do jakiejkolwiek działalności zawodowej w ograniczonym zakresie.


PIERWSZY (TRKI-1, B1)


Osiągnięcie danego poziomu opanowania języka rosyjskiego pozwala kandydatowi zaspokajać zasadnicze potrzeby komunikatywne w realnych sytuacjach kontaktów z nosicielami języka w sferach życia codziennego i społeczno-kulturalnego. Wedle systemu przyjętego w rosyjskiej metodyce, poziom pierwszy określa się jako „średni” (intermediate). Certyfikat danego poziomu obowiązuje przy rekrutacji na rosyjskie uczelnie wyższe. Certyfikat danego poziomu daje prawo do pracy w rosyjskich firmach i wspólnych przedsiębiorstwach z udziałem Rosji, jednak nie jest wystarczający do pracy na kierowniczych stanowiskach. Poziom pierwszy egzaminu ogólnego jest równorzędny z poziomem sprawdzanej kompetencji komunikatywnej w procedurze uzyskiwania obywatelstwa Federacji Rosyjskiej.


DRUGI (TRKI-2, B2)


Zdanie egzaminu świadczy o uzyskanym wysokim poziomie kompetencji językowej we wszystkich sferach kontaktów. Uzyskanie dyplomu licencjata, a także tytułu magistra i doktora z zakresu specjalności inżynieryjno-technicznych i naukowo-przyrodniczych w uczelniach rosyjskich wymaga posiadania przez kandydata danego certyfikatu. Certyfikat danego poziomu daje możliwość zatrudnienia w rosyjskich firmach i wspólnych przedsiębiorstwach z udziałem Rosji w charakterze specjalisty/urzędnika.


TRZECI (TRKI-3, C1)


Zdanie egzaminu świadczy o ostatecznie uzyskanym wysokim poziomie kompetencji językowej we wszystkich sferach kontaktów. Dany poziom opanowania języka ogólnego jest niezbędny dla specjalistów następujących kierunków: filologów, tłumaczy, redaktorów, dziennikarzy, dyplomatów i menedżerów prowadzących działalność w zespole rosyjskojęzycznym. Uzyskanie dyplomu licencjata, specjalisty i magistra wymienionych wyżej specjalności (za wyjątkiem specjalistów i magistrów filologii, dla których ten egzamin jest pośrednim) w rosyjskich uczelniach wymaga posiadania przez kandydata danego certyfikatu, a także certyfikatu o opanowaniu języka rosyjskiego w zakresie zawodowym.